UITVAARTBEGELEIDING

 

De meeuw in volle vlucht, op de luchtstromen  - en stormen – zwevend.

De laatste lucht.

En op weg naar huis gaat de ziel.

De ziel die desondanks blijft, dichterbij dan ooit.

Een afscheid van de tijd waarin een leven geleefd mocht worden. Een leven, groots en meeslepend of – ogenschijnlijk – klein maar altijd dienend.

Hoe het ook geweest mag zijn, het leven van de naaste mag, moet en wil herdacht worden. We staan dan op de dag van het afscheid - en de dagen daarvoor - stil bij zijn of haar leven.

In de tijd staan wij dan stil bij Eeuwigheid: de Liefde die een mens ooit in de wereld stuurde is die Eeuwigheid, groter dan de tijd van leven en dood.

Deze Liefde is de schoot die een ieder uiteindelijk weer thuis verwacht. Zij is het uiteindelijk thuis waar de ziel dan weer mag bevallen. Cirkels worden weer rond.

In de tijd is dan de strijd, de pijn en zijn er de tranen. Daarachter, achter de laatste zucht, wacht de vrede van die lichtende Liefde.

Samen mogen wij dan de naaste hierin thuis brengen: met stiltes, woorden, muziekkeuzes, gedachten, gedichten, eigen verhalen, rituelen en alles wat denkbaar en/of wenselijk is.

Mijn rol in deze is dat ik alles wat ik van u krijg aangereikt in voorafgaande dagen samenvoeg tot één geheel : een toespraak waarin het bovenstaande verweven zit.

Samen is veel mogelijk. En meer nog te dragen.

Alles omwille van hem of haar die afscheid neemt van de tijd.

De ziel die op weg is in de stille vrede.

De stilte die een leven vorm en inhoud geeft.

De stilte als achtergrond voor dit leven.

Liefde is dan stilte, is dan achtergrond, is voorgrond en voedingsbodem voor alles wat een mens méér is dan lichaam en naam.

Liefde is dan de rots en daarin is de ziel los van aarde.

Losgelaten, door ons, in liefde.

Loslaten is dan voor altijd vasthouden en dichtbij weten.

 

[Spirtualiteit] [uitvaartbegeleiding] [aquarellen] [foto's'] [gedichten] [kaarten] [contact]